HOT

6/recent/ticker-posts
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mau-GiayHiển thị tất cả
 MẪU GIẤY THÔNG BÁO KHẤU TRỪ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ  HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
MẪU GIẤY THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
MẪU GIẤY THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
MẪU BẢNG KÊ NỘP THUẾ VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
MẪU GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT
MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE
MẪU THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 MẪU GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
MẪU GIẤY THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ
MẪU GIẤY THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ (TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH HOẶC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG SAU TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH TRƯỚC)
MẪU GIẤY THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ
MẪU GIẤY THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI NỘP THUẾ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM