HOT

6/recent/ticker-posts

BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC TẶNG CHO TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG

ĐẤT ĐAI ĐƯỢC TẶNG CHO TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề đất đai trong thời kỳ hôn nhân, rất mong nhận được sự giải đáp. Bố mẹ chồng tôi cho vợ chồng một miếng đất, nhưng khi đi làm sổ đỏ, chồng tôi tự đi và đứng tên một mình mà không cho tôi biết sự việc này. Nay chúng tôi ly hôn, vậy miếng đất đó sẽ được chia như thế nào. Tôi biết là khi ly hôn phải chứng minh được đó là tài sản bố mẹ cho chung, nhưng giờ bố mẹ chồng tôi lại phủ nhận nói chỉ cho mình chồng tôi. Vậy tôi phải chứng minh như thế nào, hôm trước chồng tôi có ép tôi phải đi công chứng ký giấy thỏa thuận đó là tài sản riêng bố mẹ chồng cho riêng chồng tôi, tôi không đồng ý. Xin cảm ơn!

BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC TẶNG CHO TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG - LUẬT TÂN SƠN


Trả lời: Chào bạn, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Tân Sơn, những thắc mắc của bạn chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG:

Theo quy địh của pháp luật hiện hành, khi tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứg thực hợp đồng tặng cho đó, căn cứ theo quy định tại Điều 459 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 459. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.”

Do vậy, chị cần kiểm tra lại hợp đồng tặng cho của bố mẹ chồg chị, nếu hợp đồng tặng cho đó ghi tên cả 2 vợ chồng chị thì mảh đất đó thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng chị, còn nếu trên hợp đồng tặng cho đó chỉ đứng tên một mình chồng chị thì về mặt pháp luật đó là tài sản được tặng cho riêng chồng chị. Dù qua lời nói là nói cho 2 vợ chồng nhưng phải căn cứ vào hợp đồng tặng cho để xác định.

Tại Luật hôn nhân và gia đình có quy định thế nào là tài sản chung của vợ chồng:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chug của vợ chồg gồm tài sản do vợ, chồg tạo ra, thu nhập do lao độg, hoạt động sản xuất, kih doanh, hoa lợi, lợi tức phát sih từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trog thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy địh tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chug hoặc được tặg cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chug.

Quyền sử dụg đất mà vợ, chồg có được sau khi kết hôn là tài sản chug của vợ chồng, trừ trườg hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêg hoặc có được thông qua giao dịch bằg tài sản riêng.”

Tài sản sau khi kết hôn của vợ chồng được coi là tài sản riêng trừ trường hợp được thừa kế hoặc tặng cho riêng. Nếu trên hợp đồng tặng cho của bố mẹ chồng chị chỉ ghi tên chồng chị thì mảnh đất này được xác định là tài sản được tặng cho riêng của chồng chị. Còn nếu trên hợp đồng tặng cho đó có ghi cả tên 2 vợ chồng thì đó sẽ là căn cứ để chứng minh đó là tài sản chung của vợ chồng anh chị.

Việc chồng chị ép chị ký vào giấy chứng nhận đó là tài sản riêng là sai, vì tất cả các giao dịch phải dựa trên thỏa thuận và tính tự nguyện của các bên. Như trình bày ở trên nếu hợp đồng chỉ ghi mình tên chồng chị thì nó đương nhiên là tài sản riêng của chồng chị và không cần thêm xác nhận.

VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG:

Việc phân chia tài sản của vợ chồg khi ly hôn trước hết do các bên tự thỏa thuận, trườg hợp không thỏa thuận được thì một trong 2 bên có thể khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết. Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân gia đinh việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được quy định như sau:

"...2. Tài sản chug của vợ chồg được chia đôi nhưg có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảh của gia đình và của vợ, chồg;

b) Côg sức đóng góp của vợ, chồg vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chug. Lao độg của vợ, chồng trog gia đình được coi như lao độg có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đág của mỗi bên trog sản xuất, kinh doah và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao độg tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồg.

3. Tài sản chug của vợ chồg được chia bằng hiện vật, nếu khng chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằg hiện vật có giá trị lớn hơn phần mìh được hưởg thì phải thah toán cho bên kia phần chêh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồg thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trườg hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chug theo quy địh của Luật này.

Trog trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêg với tài sản chug mà vợ, chồg có yêu cầu về chia tài sản thì được thah toán phần giá trị tài sản của mìh đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồg có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thàh niên, con đã thàh niên mất năng lực hàh vi dân sự hoặc ko có khả năng lao động và ko có tài sản để tự nuôi mình..."

Như vậy, nếu trong hợp đồng tặng cho mảnh đất kia chỉ ghi tên chồng chị thì đó là tài sản riêng của chồng chị, do đó chị không có căn cứ để yêu cầu chia mảnh đất đó.

     Hồng Thắm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét