HOT

6/recent/ticker-posts

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN

MỨC HƯỞNG BHXH MỘT LẦN? THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN CÓ ĐƯỢC TÍNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN KHÔNG?

Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn:

Chào Luật sư, Tôi cần tư vấn về việc hưởng chế độ BHXH như sau:

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, do không có ai trông trẻ nên tôi phải ở nhà chăm sóc con, tôi có nhu cầu hưởng BHXH một lần. Vậy Luật sư có thể cho tôi hỏi cách this của BHXH trợ cấp 1 lần có được gộp cả quá trình nghỉ 6 tháng khi sinh em bé không? Và số tiền trợ cấp nhận được là bao nhiêu. Cảm ơn Luật sư!

Trả lời: Trước hết chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Tân Sơn chúng tôi, Về tình hướng của bạn, chúng tôi xin đưa ra một vài ý kiến tư vấn như sau:

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN - LUẬT TÂN SƠN

1. THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HAY KHÔNG?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 39. Mức hưởg chế độ thai sản


“2. Thời gian nghỉ việc hưởg chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trog thág được tíh là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động khg phải đóg bảo hiểm xã hội

…”

Căn cứ tiếp theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

"Điều 42. Quản lý đối tượg


6.Người lao độg nghỉ việc hưởg chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trog thág thì đơn vị và người lao độg không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tíh là thời gian đóng BHXH, khôg được tính là thời gian đóg BHTN và được cơ quan BHXH đóg BHYT cho người lao độg

…..

Tư những căn cứ trên, có thể thấy: khoảng thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên thì không phải đóng bảo hiểm xã hội của thág đó nhưng vẫn sẽ được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và được ghi theo mức tiền lươg đóng bảo hiểm xã hội của thág trước khi nghỉ việc hưởg chế độ thai sản.

Do đó, thời gian nghỉ thai sản 6 tháng của bạn vẫn sẽ được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN KHI CÓ THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tíh theo số năm đã đóg bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tíh như sau:

a) 1,5 tháng mức bìh quân tiền lươg tháng đóg bảo hiểm xã hội cho nhữg năm đóg trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lươg tháng đóng bảo hiểm xã hội cho nhữg năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lươg tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lươg hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao độg có toàn bộ thời gian đóg bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lươg do người sử dụg lao độg quyết định thì tính bìh quân tiền lương tháng đóg bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Như vậy thì mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ được tính dựa trên toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Điều 12. Mức hưởg chế độ thai sản.

"...

4. Thời gian nghỉ việc hưởg chế độ thai sản được tính là thời gian đóg bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều này, được ghi theo mức tiền lương đó bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởg chế độ thai sản. Trường hợp trog thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao độg được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lươg mới của người lao độg từ thời điểm được nâng lươg.”

Mức bình quân tiền lương (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)Tổng số tháng đóng BHXH

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét