HOT

6/recent/ticker-posts

MUỐN GIÃN NỢ NGÂN HÀNG, GIA HẠN TRẢ NỢ CẦN CHÚ Ý NHỮNG GÌ?

THỦ TỤC GIÃN NỢ NGÂN HÀNG, GIA HẠN TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI

Gia hạn nợ / giãn trả nợ là việc bên chủ nợ chấp thuận việc kéo dài thêm khoảng thời gian trả nợ đã đến hạn (theo thỏa thuậ trước đó của hai bên) của bên vay để họ thực hiện nốt nghĩa vụ trả nợ. Gia hạn nợ là quyền của chủ nợ (trái chủ) có thể thực hiện khi có yêu cầu của người có nghĩa vụ trả nợ (thụ trái). Nếu được bên chủ nợ gia hạn nợ thì việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ không bị xem là nợ quá hạn.

MUỐN GIÃN NỢ NGÂN HÀNG, GIA HẠN TRẢ NỢ CẦN CHÚ Ý NHỮNG GÌ? - LUẬT TÂN SƠN


1. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XIN GIÃN NỢ NGÂN HÀNG

Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về các trường hợp được giãn nợ cụ thể:

1.Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụg đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh

2. Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được đánh giá là có khả năg trả đầy đủ nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay.

3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trog thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận."

Như vậy, có thể thấy trong những trường hợp bên vay không có khả năng trả nợ đúng thời hạn cho vay nhưng được tổ chức tín dụng đáh giá có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau đó thì tổ chức tín dụg vẫn có thể xem xét để gia hạn thời hạn cho vay.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIÃN NỢ, GIA HẠN THỜI GIAN TRẢ NỢ

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về thì những đối tượng được giãn nợ, gia hạn thời gian trả nợ bao gồm:

- Khách hàng đã và đang bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, rủi ro chính trị, chiến tranh, dịch bệnh dẫn đến hoạt độg sản xuất kinh doanh đình trệ, khó khăn là nguyên nhân khiến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồg nhận nợ bắt buộc đã ký.

- Khách hàng đã phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

- Nhà nước thực hiện thay đổi chính sách làm ảnh hưởg đến hoạt động sản xuất kinh doah dẫn đến các doanh nghiệp không trả được nợ.

- Khách hàng do gặp rủi ro do từ nguyên nhân khách quan khác và làm ảnh hưởg trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doah, dẫn đến khách hàng không trả được nợ.

3. THỜI GIAN ĐƯỢC THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN, GIÃN NỢ

Thời gian được thực hiện gia hạn, giãn nợ được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 57/2019/TT-BTC

“…3. Thời gian gia hạn nợ: Một khoản nợ có thể được gia hạn nợ nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời hạn nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không vượt quá thời hạn nhận nợ bắt buộc tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.…”

Việc gia hạn, giãn nợ có thể thực hiện nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay trong hạn khoản vay được bảo lãnh theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định 34/2018/NĐ-CP.

4. THỦ TỤC, HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Khi khách hàng có nhu cầu thực hiện việc gia hạn hoặc gian nợ và đủ điều kiện để trở thành đối tượng được phép thực hiện thủ tục xin gia hạn thì cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Mẫu đơn đề nghị gia hạn nợ

- Giấy tờ cá nhân

- Các loại giấy tờ chứng minh tình hình kinh tế khó; các rủi ro gặp phải trong sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng chưa có đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc và lãi phát sinh.

    Phương Linh


Đăng nhận xét

0 Nhận xét