HOT

6/recent/ticker-posts

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN HAY ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TẠO HÌNH?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi vừa chế tác xong một cặp trâm bằng ngọc thạch và muốn đăng ký bảo hộ cho sản phẩm này. Vậy luật sư cho tôi hỏi, nếu muốn đăng ký bảo hộ thì tôi phải đăng ký bản quyền hay kiểu dáng công nghiệp ạ.

Thứ hai, dựa trên thiết kế inh vật trong lễ hội của của một bên được rôt chức hằng nằm, tôi đã chế tác ra một linh vaath khác, tạm gợi là A, Luật sư cho tôi hỏi như vậy sảm phẩm A của tôi có bị coi là tác phẩm phái sinh không. Và nếu có dc bản quyền về linh vật A thì tôi có những quyền lợi gì. Xin cảm ơn!

Trả lời: trước hết chúng tôi xin cảm ơn vì bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty luật Tân Sơn chúng tôi. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Thứ nhất, về vấn đề đăng ký bảo hộ đối với sản phẩm. Căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009:

Kiểu dáng côg nghiệp là hình dág bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằg hìh khối, đườg nét, màu sắc hoặc sự kết hợp nhữg yếu tố này

Như vậy, đối với sản phẩm bạn chế tạo ra - đôi trâm, đât không gọi là tác phẩm mà được xem là kiểu dáng công nghiệp. Như vậy bạn cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp chứ không phải đăng ký bản quyền tác giả.

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP - LUẬT TÂN SƠN


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009):

1. Có tíh mới;

2. Có tíh ság tạo;

3. Có khả năg áp dụng côg nghiệp.

Về tính mới: được xác theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật sở hữu trí tuệ:

1. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dág công nghiệp đó khác biệt đág kể với những kiểu dáng côg nghiệp đã bị bộc lộ côg khai dưới hìh thức sử dụng, mô tả bằg văn bản hoặc bất kỳ hìh thức nào khác ở trog nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăg ký kiểu dáng côg nghiệp được hưởg quyền ưu tiên

Tác phẩm phái sinh chỉ xuất hiện ở quyền tác giả và quyền tác phẩm chứ không xuất hiện trong kiểu dáng công nghiệp. như vậy, sản phẩm của bạn không phải là phái sinh. Và khi bạn nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Cục Sở hữu trí tuệ thì có thể sẽ được cấp văn bằng bảo hộ và không bị coi là xâm phạm.

Thứ hai, về các quyền đối với kiểu dáng công nghiệp dc bảo hộ sẽ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật sở hữu trí tuệ:

a) Được ghi tên là tác giả trog Bằng độc quyền ság chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và Giấy chứg nhận đăg ký thiết kế bố trí mạch tíh hợp bán dẫn;

b) Được nêu tên là tác giả trog các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, kiểu dág côn nghiệp, thiết kế bố trí.

Quyền tài sản của chủ sở hữu kiểu dág công nghiệp bao gồm:

- Quyền sản xuất, lưu thôg, quảng cảo sản phẩm

- Ngăn cấm người khác sử dụg kiểu dáng côg nghiệp

- Quyền chuyển giao kiểu dáng côg nghiệp

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét