HOT

6/recent/ticker-posts

CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT THUÊ GẦN 50 NĂM?

ĐẤT ĐÃ THUÊ GẦN 50 NĂM CÓ LÀM ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHÔNG?

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi về tình huống sau: Gia đình tôi có thuê đất của một người vào năm 1983 và gia đình tôi đã sinh sống trên phần đất từ năm đó đến nay. Chủ mảnh đất hiện đã sống ở nước ngoài, đã rất lâu không về, và tiền thuê đất được chuyển cho người nhà của chủ đất. Gia đình tôi đã nhiều lần liên hệ với mong muốn mua lại mảnh đất này, nhưng chủ đất luôn bảo năm sau về, cứ như vậy cho đến nay. Vậy luật sơn cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi nên làm thế nào để có thể được cấp quyền sử dụng đất. Xin cảm ơn!

ĐẤT ĐÃ THUÊ GẦN 50 NĂM CÓ LÀM ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHÔNG? - LUẬT TÂN SƠN

Trả lời: Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty luật Tân Sơn chúng tôi. Về tình huống của bạn, chúng tôi xin đưa ra lời tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có một trong các giấy tờ sau thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có một trong các giấy tờ sau:

"Điều 100. Cấp Giấy chứg nhận quyền sử dụg đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồg dân cư đang sử dụg đất có giấy tờ về quyền sử dụg đất

1. Hộ gia đìh, cá nhân đang sử dụg đất ổn định mà có một trog các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụg đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và khôg phải nộp tiền sử dụg đất:a) Những giấy tờ về quyền được sử dụg đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trìh thực hiện chíh sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạg lâm thời Cộg hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa ã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứg nhận quyền sử dụg đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộg đất, Sổ địa chính trước ngày 15 thág 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụg đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thươg gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượg quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 thág 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụg trước ngày 15 thág 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thah lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy địh của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụg đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụg đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chíh phủ...."

Nếu gia định bạn không có một trong các giấy tờ như quy định ở trên thì có thể căn cứ vào việc gia định bạn đã và đang sử dụng đất ổn định trước ngày 1/7/2014, có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì sẽ được xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013

"Điều 101. Cấp Giấy chứg nhận quyền sử dụg đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đìh, cá nhân đang sử dụng đất mà khôg có giấy tờ về quyền sử dụng đất

...2. Hộ gia đình, cá nhân đag sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụg ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và khôg vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có trah chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụg đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựg điểm dân cư nôg thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạh thì được cấp Giấy chứg nhận quyền sử dụg đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Như vậy, nếu quyền sử dụng đất của gia đình vạn là thuê đất chứ không phải nhận chuyển nhượng và cũng chưa có các căn cứ chứng minh về quyền sở hữu đối với mảnh đất của chủ sở hữu. Do vậy, dù gia đình bạ đã sống ổn định trên đất thì vẫn chưa đủ cơ sở để có thể được cấp quyền sử dụng đất. Trong trường hợp có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu đất của chủ sở huuwx thì bạn vẫn chưa đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả khi bạn đã sinh sống trên đó lâu dài).

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét