HOT

6/recent/ticker-posts

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

ĐỂ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CẦN CÓ NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ

Câu hỏi: Tôi là một giáo viên của trường cao đẳng nghề tỉnh. Năm 2011, tôi được trao tặng bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được nâng lương từ bậc 3 lên bậc 4 (lương thường xuyên)

Kỳ xét nâng lương trước thời hạn (2015) thì tôi có được xét nâng lương trước thời hạn không, và thành tích của tôi trong vòng 5 năm (từ 2011 đến 2015) có được tính là thành tích để xét nâng lương không. Xin cảm ơn luật sư.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN - LUẬT TÂN SƠN


Trả lời: Chào bạn! Trước hết chúng tôi xin cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty luật Tân Sơn chúng tôi. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra lời giải đáp như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

1. Chế độ nâng bậc lươg trước thời hạn do lập thàh tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởg:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thôg tư này và lập thành tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết địh côg nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lươg cuối cùng trong ngạch hoặc trog chức danh và tính đến ngày 31 thág 12 của năm xét nâg bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuốg để được nâng bậc lươg thườg xuyên thì được xét nâng một bậc lươg trước thời hạn tối đa là 12 thág so với thời gian quy địh tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thôg tư này.

b) Tỷ lệ nâng bậc lươg trước thời hạn:

Tỷ lệ cán bộ, côg chức, viên chức và người lao độg (trừ các đối tượg quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâg bậc lương trước thời hạn do lập thàh tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ trong một năm khôg quá 10% tổng số cán bộ, côg chức, viên chức và người lao độg trong danh sách trả lươg của cơ quan, đơn vị. Dah sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác địh theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, côg chức) hoặc phê duyệt số lượg người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tíh đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâg bậc lươg trước thời hạn.

...

d) Số lần được nâg bậc lương trước thời hạn do lập thàh tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ:

Khôg thực hiện hai lần liên tiếp nâg bậc lương trước thời hạn do lập thàh tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ trog cùng ngạch hoặc cùg chức dah.

đ) Xác địh thành tích để xét nâng bậc lươg trước thời hạn do lập thàh tích xuất sắc:

- Thành tích để xét nâg bậc lương trước thời hạn được xác địh theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thàh tích đạt được trong khoảg thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức dah có yêu cầu trìh độ đào tạo từ cao đẳg trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức dah có yêu cầu trìh độ đào tạo từ trung cấp trở xuốg tính đến ngày 31 thág 12 của năm xét nâng bậc lươg trước thời hạn.

Riêng đối với trườg hợp đã được nâng bậc lươg trước thời hạn thì tất cả các thàh tích đạt được trước ngày có quyết địh nâng bậc lươg trước thời hạn trong khoảg thời gian (6 năm và 4 năm) quy địh tại Điểm này không được tíh để xét nâng bậc lươg trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâg bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thàh tích cao nhất đạt được của cán bộ, côg chức, viên chức và người lao độg; nếu thàh tích cao nhất bằg nhau thì xét đến các thàh tích khác; trườg hợp có nhiều người có thàh tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâg bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Đối với tình huống của bạn, thời hạn nâng lương thường xuyên của bạn là năm 2015 và thành tích của bạn còn Trường hợp của bạn, thời hạn nâng lương thường xuyên tiếp thời hạn để được xét nâng lương trước thời hạn.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét