HOT

6/recent/ticker-posts

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

 MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI - LUẬT TÂN SƠN

Công ty Luật Tân Sơn - luật sư tư vấn 24/7: 0988.899.293

Mẫu tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội dưới đây do Luật Tân Sơn cập nhật theo mẫu mới nhất năm 2021 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, nếu bạn thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP mà cần trợ giúp hãy tham khảo mẫu tờ khai của chúng tôi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét