HOT

6/recent/ticker-posts

5.100 TỶ ĐẦU TƯ VÀO THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ THÔNG QUA

NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ 5.100 TỶ ĐỒNG VÀO CÔNG CUỘC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH

 

Ngày 01/08 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1376/QĐ-TTg duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước trong năm 2021 của Bộ Y tế. Ngay tại thời điểm quyết định này có hiệu lực, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương sẽ trích ra số tiền 5.100 tỷ đồng để đầu tư vào thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất và các hạng mục phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cần thiết khác. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Bộ Tài chính kết hợp với Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung phải bảo đảm tiến hành đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả". Bên cạnh đó, Bộ Tài chính và Bộ Y tế cần xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương bố trí ngân sách để tiến hành hoàn lại phần ngân sách địa phương bảo đảm để mua sắm theo quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/07/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.


5.100 TỶ ĐẦU TƯ VÀO THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ THÔNG QUA - LUẬT TÂN SƠN

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Riêng trong nội dung chỉ đạo đối với Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp yêu cầu Bộ có trách nhiệm chủ động quyết định việc sử dụng kinh phí được giao sao cho phù hợp với diễn biến của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 cũng như yêu cầu chuyên môn theo từng giai đoạn. Theo đó, Bộ Y tế phải nhanh chóng tiến hành rà soát toàn bộ số lượng thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất và các hạng mục thiết yếu hiện có, không loại trừ các nguồn tài trợ và viện trợ, nhằm xác định chính xác nhất nhu cầu mua bổ sung để vừa đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính tiết kiệm và hiệu quả, vừa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trường kỳ và vững chắc.

Song song với đó, Bộ Y tế có nghĩa vụ tổ chức kế hoạch mua sắm về phạm vi, số lượng, mức độ theo nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 79/NQ-CP cùng các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, Bộ phải có biện pháp quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc đảm bảo “3 đúng”: đúng quy định – đúng mục đích – đúng đối tượng, kết hợp với các tiêu chí kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Hà Linh  

Đăng nhận xét

0 Nhận xét