HOT

6/recent/ticker-posts

VIỆT NAM VÀ KẾ HOẠCH VƯỢT QUA MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP

TRONG BUỔI HỌP SÁNG NGÀY 22/7, QUỐC HỘI ĐÃ ĐẶT RA KẾ HOẠCH 05 NĂM VỚI MỤC TIÊU XOÁ BỎ MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP


Sáng ngày 22/7, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời trình bày dự kiến Kế hoạch 05 năm cho giai đoạn 2021-2025.

1. Những kết quả đạt được:

Có thể thấy trong giai đoạn 05 năm vừa qua, với những nỗ lực chung của người dân cũng như những biện pháp, chính sách đúng đắn của Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã và đang duy trì ở mức ổn định cũng như đạt được những thành tựu đáng kể, cụ thể:

    - Tăng trưởng kinh tế bình quân vào khoảng 6%, trong đó 04 năm đầu đạt 6,8%. Con số này được ghi nhận thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tăng trường cao trên thế giới cũng như trong khu vực.

    - Quy mô, tiềm năng và vị trí của nền kinh tế đảm bảo vững chắc, ổn định, năng lực cạnh tranh tăng mạnh; cụ thể so với khoảng cuối năm 2015, quy mô nền kinh tế đã vượt 1,4 lần.

    - Thu chi cân đối, ổn định, trong đó mức thu ngân sách vượt trội.

    - Tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ trong năm 2020 chạm mức 545 tỷ USD.

    - Kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

    - ………………………..

Tuy nhiên, song song với những kết quả đáng khen ngợi, dưới tác động nặng nề của thiên tai và đại dịch, vẫn tồn đọng những bất cập cần khắc phục và xây dựng phương án giải quyết kịp thời:

    - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

    - Sức chống chịu và cạnh tranh, tính độc lập tự chủ của nền kinh tế chưa cao.

    - Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu.

    - Tính liên kết vùng còn lỏng lẻo.

    - Chính sách chậm được cập nhật, sửa đổi bổ sung sao cho phù hợp với tình hình chung của toàn xã hội

    - Phẩm chất và uy tín của một tỷ lệ nhỏ cán bộ có dấu hiệu lệch lạc, suy yếu, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án.

    - Công tác phân tích, dự báo còn nhiều hạn chế.


VIỆT NAM VÀ KẾ HOẠCH VƯỢT QUA MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP - LUẬT TÂN SƠN

Báo Dân trí (Ông Nguyễn Chí Dũng. Ảnh minh hoạ)

2. Những kế hoạch trước mắt:

Mục tiêu tiên quyết được Nhà nước đặt ra đối với nền kinh tế là tăng cường hơn nữa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt đối với nền kinh tế vĩ mô, song song với mở rộng phát triển kĩ thuật, khoa học công nghệ làm nền tảng thúc đấy và phát huy tối đa tiềm năng quốc gia. Ông Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh: “Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đồng thời tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, khắc phục những tác động của đại dịch Covid-19 để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế”.

So với Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020, Nhà nước đặt ra thêm 02 chỉ tiêu, trong đó bao gồm 08 chỉ tiêu kinh tế, 09 chỉ tiêu xã hội và 06 chỉ tiêu môi trường; đặc biệt tập trung đạt:

    - Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 6,5% - 7%

    - Bội chi ngân sách nhà nước đảm bảo duy trì ở khoảng 3,7% GDP

    - 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

    - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giản 1% - 1,5%/năm

    - ………………….

Công cụ hỗ trợ cho Kế hoạch 05 năm giai đoạn tiếp theo gồm 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp, bảo đảm bám sát và cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua.

    Hà Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét