HOT

6/recent/ticker-posts

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI MUỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ ĐỂ DƯỢC CẤP GIẤY PHÉP?

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật xây dựng 2014;

- Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướg dẫn một số nội dug về quản lý dự án đầu tư xây dựg;

- Thông tư 02/2019/TT-BXD hướg dẫn chi tiết về chế độ báo cáo địh kỳ; sửa đổi, bổ sug, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI - LUẬT TÂN SƠN
TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN  - 098 889 92 93

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG

- Khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn làm nhà thầu của chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính (phụ) thì nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp giấy phép hoạt động

- Khi thực hiện thầu, các nhà thầu nước ngoài phải liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ mang quốc tịch Việt Nam (nhưng trừ trường hợp các nhà thầu trong nước hiện không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ côg việc nào của gói thầu đó). Khi liên danh hay sử dụg nhà thầu Việt Nam phải chỉ rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc mà nhà thầu Việt Nam thực hiện trong khi liên danh.

- Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu nói trên.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt độg xây dựng (mẫu tại phụ lục III Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

- Bản sao có chứng thực hợp pháp giấy tờ chứng minh kết quả đấu thầu;

- Bản sao có chứng thực 1 trong các loại giấy tờ sau: GCD đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề;

- Báo cáo kinh nghiệm nhận thầu và bản sao có chứng thực bản kê khai về tài chính trong 03 năm gần nhất;

- Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử);

- Giấy ủy quyền đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử của một trong các giấy tờ sau: quyết địh phê duyệt dự án; quyết địh đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ HỒ SƠ

- Đơn phải được lập bằng tiếng Việt;

- Giấy phép thành lập hoặc GCN đăng ký kinh doanh của chủ thể nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.

- Các giấy tờ, tài liệu khác nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng, chứng thực).

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

- Đối với các dự án quan trong mang tầm quốc gia, dự án thuộc nhóm A, dự án xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên sẽ do Cục hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp phép.

- Đối với các dự án thuộc nhóm B và C, thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh sẽ do Sở Xây dựng cấp phép hoạt động.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp Giấy phép hoạt động xây dựng có thẩm quyền.

Hình thức nộp hồ sơ (một trong các hình thức)

- Trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;

- Qua đường bưu điện;

- Qua cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cần có văn bản trả lời nhà thầu và nêu rõ lý do.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét