HOT

6/recent/ticker-posts

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020

THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÒN DƯ NĂM 2020 VÀO ĐẦU TƯ DỰ ÁN


Năm địa phương được phê duyệt phương án sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của năm 2020 vào đầu tư dự án gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định trên được ghi nhận trong báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm của Chính phủ trình Quốc hội. Báo cáo này nêu rõ, trong khoảng thời gian hai tháng trở lại đây, tốc độ bùng phát và lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 trên toàn quốc, đặc biệt trong phạm vi các địa phương dân cư đông đúc, là khu vực trọng điểm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động chung tại các doanh nghiệp, mà còn gây khó khăn cho đời sống người dân nói chung và người lao động tại các khu công nghiệp nói riêng, bước đầu tác động đến tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước:

    - Về thu ngân sách Nhà nước: một số khoản thu Ngân sách nhà nước ở mức thấp, đặc biệt nguồn thu từ hoạt động sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước hiện còn nhiều hạn chế. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách địa phương mới đạt 135 tỷ đồng, ngân sách Trung ương chưa thu được trong tổng số 40.000 tỷ đồng dự toán.

    - Về chi ngân sách Nhà nước: công tác chi đầu tư và chi thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước (06 tháng mới đạt 7,4% kế hoạch).


QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020 - LUẬT TÂN SƠN


Dựa trên những con số thống kê và diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, có thể nhận định trong thời gian sắp tới, nền kinh tế đối mặt với nguy cơ rủi ro và thách thức cao, năng lực nội tại của nền kinh tế thấp, áp lực lạm phát trong nước tăng và tiền tệ chạm mức cao. Điều này dẫn đến khả năng cao nền kinh tế và công tác thu - chi ngân sách Nhà nước trong thời gian tới rơi vào tình trạng đáng quan ngại.

Song song với kiến nghị về việc chỉ đạo các địa phương chủ động đảm bảo nguồn ngân sách và các nguồn lực khác, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành bao gồm các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho 05 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tận dụng hơn 17.000 tỷ đồng từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 vào các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật. Trong đó:

    - Hà Nội: 5.000 tỷ đồng

    - Quảng Ninh: 2.950 tỷ đồng

    - Bắc Ninh: 2.000 tỷ đồng

    - Bình Dương: 4.000 tỷ đồng.

    - Bà Rịa - Vũng Tàu: 3.180 tỷ đồng

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020 - LUẬT TÂN SƠN


Thông qua kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban Tài chính ngân sách đã nêu rõ lên một số vấn đề, đặc biệt lưu ý đại dịch đang bùng phát ở nhiều địa phương, nhất là tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các tỉnh và tác động giảm thu ngân sách Nhà nước. Từ đó, Ủy ban đề xuất Chính phủ phương án tăng cường công tác dự báo, bám sát thực tế để dự ước thực hiện của cả năm và có cảnh báo về các yếu tố tăng, giảm số thu ngân sách Nhà nước, mức trần nợ công, dần hình thành biện pháp điều hoà thu - chi ngân sách Nhà nước, nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đồng thời đảm bảo mức bội chi và trần nợ công theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Tài chính Ngân sách hoàn toàn đồng nhất với đề nghị của Chính phủ về việc chỉ đạo các địa phương chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương cũng như kịp thời thực hiện các chính sách an sinh - xã hội đã ban hành.

"Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ thì được phép trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật" - Ủy ban Tài chính Ngân sách dẫn quy định tại Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước trong năm 2020.

     Hà Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét