HOT

6/recent/ticker-posts

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI XIN CẤP GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI!

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013;

- Nghị định 27/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013;

- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động Quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI XIN CẤP GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI!  - LUẬT TÂN SƠN

VỀ ĐỐI TƯỢNG XIN CẤP PHÉP: 

Các tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến các dịch vụ và thông tin trên mạng xã hội.

- Đối với doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp đã có các mã ngành nghề: 6311 (xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan); 6312 (thiết lập mạng xã hội) trong GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có một trong 2 mã ngành trên thì cần bổ sung mã ngành nghề để đủ điều kiện xin Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

- Đối với tổ chức phải có có chức năg, nhiệm vụ phù hợp với những thông tin cung cấp trên mạng xã hội, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về tổ chức, nhân sự như sau:

Bộ phận quản lý nội dung thông tin:

+ Có ít nhất 01 nhân sự (quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài nhưng có thẻ tạm trú với thời hạn ít nhất 06 tháng) chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông

+ Có bộ phận riêng để quản lý nội dung thông tin.

Bộ phận kỹ thuật.

• Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

• Đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ –CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/ 2013/NĐ – CP của Chính phủ về quản lý, cug cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

ĐIỀU KIỆN VỀ TÊN MIỀN MẠNG XÃ HỘI:

Đã đăng ký tên miền mạng xã hội và đáp ứng quy định sau:

- Dãy tên miền không được giống hay trùng với tên cơ quan báo trí khi những chủ thế đăng ký không thuộc các cơ quan này)

- Mạng xã hội đăng ký phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và thông tin phải được lưu giữ tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

- Không được sử dụng cùng một tên miền kể cả các mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp.

- Tên miền “.vn” tại thời điểm đề nghị cấp phép phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với những tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụg tên miền hợp pháp.”

ĐIỀU KIỆN VỀ KỸ THUẬT:

- Các thông tin về tài khoản, thời gian đăg nhập, đăg xuất, địa chỉ IP và nhật ký xử lý thông tin phải được lưu trữ tối thiểu trong 02 năm;

- Có khả năng tiếp nhận nhận và xử lý cảh báo thông tin vi phạm;

- Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn côg trên môi trường mạng;

- Có phương án nhằm bảo đảm duy trì việc hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra;

- Phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

- Ngoài việc bảo đảm các Điều kiện kỹ thuật, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo pháp luật Việt Nam.

BỘ HỒ SƠ GỒM:

- Số lượng: 02 bộ hồ sơ (01 bộ nộp nộp tại Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử và 01 bộ lưu giữ tại công ty).

- Thành phần:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội;

2. Bản sao có công chứng, chứng thực của các loại giấy tờ: GCN đăng ký doanh nghiệp; GCN đăng ký đầu tư;Quyết định thành lập.

3. Đề án hoạt động(cần đảm bảo có đầy đủ chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép) bao gồm các nội dung chính:

• Các loại hình dịch vụ;

• Phạm vi; lĩnh vực thông tin trao đổi;

• Phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài:

• Địa điểm dự định đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

4. Thỏa thuận về cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội

TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

- 02 bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương chứng minh hoạt động của cty.

- 02 bản sao GCN đăng ký tên miền có đuôi “.vn” (thời hạn sử dụng còn ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép)

- 02 bản sao giấy tờ chứng minh hợp đồng thuê địa điểm đặt thiết bị.

- Địa chỉ IP của website

- Giấy tờ chứng minh thân phận của người quản lý nội dung (cả bằng tốt nghiệp đại học - nếu có).

- Bản thử nghiệm trang chủ và các chuyên mục của trang mạng xã hội

- Các phương án kỹ thuật đảm bảo hoạt động của trang mạng xã hội

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét