HOT

6/recent/ticker-posts

KÝ QUỸ KHI TIẾN HÀNH KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI TIẾN HÀNH KÝ QUỸ TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

MỨC KÝ QUỸ

Căn cứ pháp lý: Nghị định 168/2017/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết Luật Du lịch 2017.

Theo đó, mức ký quỹ đối với dịch vụ kinh doanh lữ hành quốc tế:

- Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

- Đối với khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

- Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

- Đối với những trường hợp chỉ thực hiện kinh doanh lữ hành nội địa thì mức ký quỹ là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

- Việc tiến hành kỹ quỹ được thực hiện bằng đồng Việt Nam và tại một trong các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Khi tiến hành kỹ quỹ, doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất theo thỏa thuận của đôi bên và phù hợp với quy định của pháp luật. Việc ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

KÝ QUỸ KHI TIẾN HÀNH KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH - LUẬT TÂN SƠN

TƯ VẤN KÝ QUỸ KHI TIẾN HÀNH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN  - 098 889 92 93

NỘP TIỀN KÝ QUỸ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ

- Doanh nghiệp khi có nhu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của ngân hàng thì ngân hàng đó và doanh nghiệp sẽ tiến hành giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở của hợp, ngân hàng sẽ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp đã gửi tại ngân hàng.

- Nội dung của hợp đồng ký quỹ cần bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của doanh nghiệp; tên, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền tiến hành ký quỹ; lãi suất; trả lãi tiền gửi ký quỹ; việc sử dụng tiền ký quỹ; các vấn đề liên quan đến rút, hoàn trả tiền ký quỹ; hợp đồng cũng cần ghi rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. Các thỏa thuận phải phù với quy định của pháp luật.

- Sau khi tiến hành phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng tiếp nhận việc ký quỹ sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục của Nghị định 168/2017/NĐ – CP)

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ

- Trường hợp khách du lịch chết, gặp tai nạn, rủi ro, bị xâm hại về tính mạng cần phải điều trị khẩn cấp hoặc đưa về nơi cư trú mà doanh nghiệp chưa kịp thời bố trí được kinh phí hợp lý để giải quyết thì doanh nghiệp có thể gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doah dịch vụ lữ hành. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và đề nghị ngân hàng trích tài khoản tiền ký quỹ cho doanh nghiệp để sử dụng hoặc từ chối.

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ được giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy địh tại Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ -CP. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng cần tiến hành gửi văn bản thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

- Doanh nghiệp có thể tiến hành gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ trong những trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (phải có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp phép) hoặc doanh nghiệp thực hiện thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

+ Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (có văn bản về việc hoàn trả tiền ký quỹ của cơ quan có thẩm quyền).

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét