HOT

6/recent/ticker-posts

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

THẨM QUYỀN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:

- Đối với các trường đại học, cao đẳng, sư phạm muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ trong phạm vi trường thì Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các đơn vị đó có quyền quyết định thành lập;

- Đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế muốn trung tâm đào tạo thì người đứng đầu các tổ chức trên có quyền quyết định;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - LUẬT TÂN SƠN
TƯ VẤN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN  - 098 889 92 93

HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

- Tờ trình đề nghị thành lập trug tâm ngoại ngữ;

- Đề án thành lập bao gồm: Tên, địa điểm, cơ sở pháp lý; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; cũng như các chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; hệ thống cơ sở vật chất; tổ chức, giấy tờ chứng minh thân phận của người dự kiến làm Giám đốc;

- Dự thảo nội quy của trung tâm.

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ ;

- Người có thẩm quyền sẽ ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ khi đủ điều kiện (thời hạn 05 ngày làm việc). Nếu không đủ điều kiện cần có văn bảo thông báo nêu rõ lý do.

VỀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

- Điều kiện hoạt động

+ Đảm bảo về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (đáp ứng quy định pháp luật và hoạt động của trung tâm).

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, các trang thiết bị, chương trình, tài liệu, nguồn kinh phí duy trì hoạt động, bảo đảm chất lượng giáo dục…

- Thẩm quyền cho phép hoạt động

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trug tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

+ Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng (đối với các trung tâm ngoại ngữ nằm trong khuôn viên trường).

- Hồ sơ để hoạt động:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

+ Các giấy tờ hợp pháp để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm;

+ Nội quy hoạt động;

+ Báo cáo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị và chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;

+ Văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp địa điểm dạy học;

+ Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

- Thủ tục hoạt động:

+ Người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) tròng vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

+ Các chủ thể có thẩm quyền tiến hành thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định (kết quả được thể hiện trong biên bản thẩm định) trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng hợp lệ;

+ Người có thẩm quyền ra quyết định cho phép trung tâm hoạt động (trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi kết quả thẩm định). Nếu chưa không phải có văn bản thông báo cho trung tâm và nêu rõ lý do chưa cho phép hoạt động.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét