HOT

6/recent/ticker-posts

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - AI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN CHẤP THUẬN

THẨM QUYỀN CHẤP NHẬN CHỦ CHƯƠNG ĐẦU TƯ KHI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA QUỐC HỘI

Những chủ chương đầu tư sau đây cần sự chấp thuận của Quốc hội:

- Những dự án có thể gây ảnh hưởng hoặc tiềm ẩn khả năng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, gồm:

+ Nhà máy điện hạt nhân;

+ Đất dự án sử dụng có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng (đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay cát chảy và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

- Trong dự án có sử dụng đát trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên (yêu cầu chuyển mục đích sử dụng);

- Dự án yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên (miền núi) và từ 50.000 người trở lên (vùng khác);

- Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - AI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN CHẤP THUẬN - LUẬT TÂN SƠN

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA CHÍNH PHỦ

Những chủ chương đầu tư sau đây cần sự chấp thuận của Chính Phủ:

Các dự án thuộc một trong các trường hợp sau (không phân biệt nguồn vốn)

- Có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên (miền núi) và từ 20.000 người trở lên (vùng khác);

- Xây dựng mới: sân bay; đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

- Đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không mới;

- Xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt hoặc có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

- Đầu tư chế biến dầu khí;

- Đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

- Đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua) hoặc khu đô thị trong các trường hợp: có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lê (đối với khu vực đô thị); dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên (đối với khu vực không phải là đô thị); dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số nhưng thuộc phạm vi bảo vệ của di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

- Dự án dồng thời càn sự chấp thuận của 02 UBND tỉnh trở lên;

- Dự án đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Những chủ chương đầu tư sau đây cần sự chấp thuận Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Dự án có đề nghị giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người (đối với khu vực đô thị); dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người (đối với khu vực không phải là đô thị); dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị loại đặc biệt;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn;

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư (nước ngoài) thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới hoặc ven biển; khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét