HOT

6/recent/ticker-posts

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

DOANH NGHIỆP MUỐN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC CẤP PHÉP.

ĐIỀU KIỆN CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nếu muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (LHQT) phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh LHQT tại Tổng Cục du lịch.

Giấy phép kinh doanh LHQT chỉ cấp khi các doanh nghiệp đó đáp ứng đủ 2 điều kiện:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Có đăng ký kinh doanh những ngành nghề: Điều hành tua du lịch hoặc kinh doanh LHQT.

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ - LUẬT TÂN SƠN

TƯ VẤN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN  - 098 889 92 93

PHẠM VI KINH DOANH:

Khi được cấp Giấy phép kinh doanh LHQT các doanh nghiệp được phép thực hiện:

- Kinh doanh dịch vụ LHQT phục vụ các khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài.

- Được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ NĂM 2021

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp;

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ LHQT đã tốt nghiệp từ bậc cao đẳng trở lên và chuyên ngành là lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp với chuyên ngành khác phải học khóa học và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế, có thể lựa chọn 1 trong các ngành sau:

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

- Quản trị lữ hành;

- Điều hành tour du lịch;

- Marketing du lịch;

- Du lịch;

- Du lịch lữ hành;

- Quản lý và kinh doanh du lịch.

3. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

MỨC KÝ QUỸ

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết Luật Du lịch 2017):

- Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 đồng;

- Đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng;

- Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.

- Chỉ kinh doanh nội địa: 100.000.000 đồng.

- Việc ký quỹ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại, hoặc ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Bên ký quỹ sẽ được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ.

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ:

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản;

Các trường hợp được tiến hành xin cấp Giấy phép hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày thu hồi:

- Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật;

- Không thực hiện việc đổi giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật du lịch năm 2017;

Các trường hợp tiến hành xin cấp Giấy phép hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày thu hồi:

- Hoạt động dẫn đến gây hại, có nguy cơ gây hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia hoặc quốc phòng, an ninh;

- Doanh nghiệp lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện việc đưa người trái pháp luật từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam;

- Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp để tiến hành hoạt động kinh doanh;

- Không thực hiện đầy đủ một trong các nghĩa vụ sau: có các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra;

- Giả mạo hồ sơ nhằm đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: GCN đăng ký doanh nghiệp; GCN đăng ký đầu tư;

- Giấy chứng nhận ký quỹ;

- Bản sao có chứng thực văn bằg, chứg chỉ của người phụ trách kinh doah dịch vụ lữ hành;

- Bản sao có chứg thực quyết định về bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

- Nộp 01 bộ hồ sơ tới Tổng cục Du lịch;

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch sẽ tiến hàng thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ LHQT cho doanh nghiệp đồng thời thông báo tới cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; Nếu từ chối cấp phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét