HOT

6/recent/ticker-posts

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ý ĐẦU TƯ

NHỮNG NỘI DUNG SAU KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CẦN TIẾN HÀNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

- Thông tin của nhà đầu tư;

- Thông tin về doanh nghiệp;

- Thông tin liên quan đến mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư

- Liên quan đến địa điểm dự án

- Hình thức đầu tư;

- Vốn đầu tư;

- Thời hạn của dự án đầu tư;

- Thay đổi nhà đầu tư;

Đồng thời khi thay đổi Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư các nhà đầu tư cũng cần thay đổi những nội dung có liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ - LUẬT TÂN SƠN

TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN 098 889 92 93

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG THÌ HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GCN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ GỒM:

- Giấy đề nghị điều chỉnh GCN đầu tư;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án tính đến thời điểm tiến hành việc điều chỉnh;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với tổ chức) hoặc các văn bản có giá trị tương đương (đối với cá nhân);

- Các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung sau:

o Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

o Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (ví dụ như: báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính; tài liệu khác)

o Đề xuất dự án đầu tư thường gồm các nội dung sau: chủ đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn thực hiện, hiện trạng sử dụng; đề xuất nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu về sử dụng lao động…;

o Đối với những dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần nộp bản sao giấy tờ về QSD đất hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sử dụng địa điểm;

o Giải trình về những công nghệ đang được sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án có sử dụng công nghệ theo quy định của pháp luật);

o Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp BCC;

o Tài liệu khác có liên quan đến dự án đầu tư.

THỜI HẠN: 10 -15 ngày làm việc.

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CẦN CÓ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Nếu những dự án đã được chấp thuận thuộc một trong các trường hợp sau cần thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Thay đổi, bổ sung mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp;

- Quy mô diện tích đất sử dụng thay đổi trên 10% hoặc trên 30 ha hoặc thay đổi địa điểm đầu tư;

- Tổng vốn đầu tư có sự thay đổi từ 20% trở lên;

- Kéo dài tiến độ thực hiện mà tổng thời gian vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

- Thay đổi về thời hạn dự án đầu tư;

- Thay đổi trong công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến;

- Thay đổi nhà đầu tư

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Bước 1: Tiến hành điều chỉnh và cấp GCN đăng ký đầu tư (phần dự án cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 2: Thay đổi nội dung có liên quan trong GCN đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố các thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Bước 4: Điều chỉnh hoặc cấp mới các Giấy phép đủ điều kiện.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét