HOT

6/recent/ticker-posts

MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KHÁI NIỆM VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được hiểu là loại thuế trực thu được đánh trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý trong thu nhập hợp pháp của đối tượng nộp thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những công cụ để Nhà nước quản lý, tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.

MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - LUẬT TÂN SƠN

TƯ VẤN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN - 098 889 92 93

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ:

Chủ thể phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và có thu nhập chịu thuế.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ:

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)] x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = TN chịu thuế – (TN miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Khoản thu nhập khác

Đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thuế TNDN được tính theo:

- Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

- Hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

- Kinh doanh hàng hóa: 1%.

- Hoạt động khác: 2%.

KÊ KHAI, NỘP THUẾ:

- Quyết toán Thuế TNDN:

Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính, cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

HỒ SƠ KHAI THUẾ:

Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN kèm theo phụ lục:

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (thực hiện theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, và số 03-1C/TNDN);

- Phụ lục chuyển lỗ (thực hiện theo mẫu số 03-2A/TNDN);

- Các phụ lục khác (nếu có).

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét