HOT

6/recent/ticker-posts

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ ĐỐI VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể dc hiểu là loại thuế trực thu, đánh trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp (gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật).

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - LUẬT TÂN SƠN

TƯ VẤN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN 098 889 92 93

HÌNH THỨC:

- Kê khai theo quý;

- Kê khai theo từng lần phát sinh (đối với những thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hoặc hoạt động kinh doanh khác)

- Kê khai quyết toán theo năm hoặc theo từng lần thay đổi (đối với doanh nghiệp có các hoạt động như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động)

CHỦ THỂ NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

– Các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp

– Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

– Các tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

– Các Đơn vị sự nghiệp được thành lập hợp pháp;

– Những tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

HỒ SƠ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

- Kê khai tạm tính theo quý:

+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (mẫu số 01A/TNDN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

+ Đối với những chủ thể không kê khai được chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế thì làm theo mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (mẫu số 01B/TNDN);

+ Đối với các doanh nghiệp mới thành lập (năm tài chính trước) nhưng bị thua lỗ thì phải kê khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

- Kê khai thu nhập chuyển nhượng bất động sản (BĐS):

+ Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS theo mẫu số 02/TNDN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP;

+ Đối với các doanh nghiệp chuyên kinh doanh BĐS thì có thể áp dụng phương pháp kê khai theo quý, theo mẫu số 02/TNDN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP.

- Kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

+ Báo cáo tài chính (lập theo năm hoặc theo các thời điểm nêu trên);

+ Phụ lục về kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế TNDN, …. (nếu có)

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét