HOT

6/recent/ticker-posts

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

KHÁI NIỆM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân có thể được hiểu là khoản tiền mà các cá nhân có thu nhập cần phải trích từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác để nộp vào ngân sách nhà nước (sau khi đã tính các khoản được giảm trừ)

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN -LUẬT TÂN SƠN

TƯ VẤN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN 098 889 92 93

CHỦ THỂ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Là các cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam có thu nhập

- Đối với cá nhân cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thì thu nhập chịu thuế được tính bằng thu nhập phát sinh ở cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập).

- Đối với cá nhân không cư trú trên lãnh thổ Việt, thì thu nhập chịu thuế chỉ tính trên những thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập).

HÌNH THỨC:

 + Đối với các chủ thể có thu nhập (đã khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân) từ 50 triệu đồng trở lên thì thực hiện kê khai theo tháng;

 + Đối với các chủ thể có thu nhập (đã khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân) dưới 50 triệu đồng thì thực hiện kê khai theo quý;

 + Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: đối với các chủ thể có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và các chủ thể quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không).

TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế TNCN phải nộp Thu nhập tính thuế TNCN Thuế suất

HỒ SƠ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

- Hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý: tờ khai thuế TNCN (mẫu số 02/KK-TNCN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

- Hồ sơ khai quyết toán thuế:

 + Tờ khai thuế TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

 + Bảng kê khai (mẫu số 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN - Thông tư 156/2013/NĐ-CP).

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét