HOT

6/recent/ticker-posts

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ ĐỐI VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Thuế giá trị gia tăng có thể được hiểu là loại thuế tính trên phần tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong các quá trình sản xuất, lưu thông hay tiêu dùng. Như vậy thuế GTGT là loại thuế gián thu và không áp dụng trên toàn bộ giá trị của hàng hóa, dịch vụ.

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - LUẬT TÂN SƠN
TƯ VẤN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - CTY LUẬT TÂN SƠN, LUẬT SƯ TƯ VẤN  - 098 889 92 93

HÌNH THỨC NỘP:

- Theo tháng;

- Theo quý:

- Theo từng lần phát sinh


ĐỐI TƯỢNG NỘP:

- Chủ thể có tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống;

- Đối với chủ thể mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện nộp theo tháng. Sau khi đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo, dựa theo mức doanh thu của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý;

- Chủ thể nộp là người kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính – nộp theo từng lần phát sinh.

- Những trường hợp kê khai thuế nhiều lần trong một tháng thì có thể chọn chuyển sang kê khai theo tháng – nộp theo từng lần phát sinh.

HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BAO GỒM:

- Kê khai theo tháng, quý:

- Theo phương pháp khấu trừ thuế:

o Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

o Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

o Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP;

o Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% (mẫu số 01-3/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP;

o Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý (mẫu số 01-4A/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

o Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (mẫu số 01-4B/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

o Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (mẫu số 01-5/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP);

o Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đặt trụ sở chính của chủ thể nộp và các địa phương có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) mẫu số 01-6/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP.

- Theo phương pháp tính trực tiếp

o Tính trên giá trị gia tăng: tờ khai thuế GTGT (mẫu số 03/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP).

o tính trực tiếp trên doanh thu: tờ khai thuế GTGT (mẫu số 04/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP).

- Theo từng lần phát sinh: tờ khai thuế GTGT (mẫu số 05/GTGT - Thông tư 156/2013/NĐ-CP).
 
    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét