HOT

6/recent/ticker-posts

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng chưa nộp đủ.

- Cá nhân nộp thừa thuế và có đơn đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Đối với cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, khi kết thúc hợp đồng làm việc cần khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - LUẬT TÂN SƠN


ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN MUỐN ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN CHO TỔ CHỨC

- Cá nhân đã và đang có hợp đồng lao động với tổ chức nhận ủy quyền ít nhất 03 tháng và chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức đó. Và phải đang làm việc cho tổ chức quyết toán thuế.

- Trong trường hợp tổ chức trả thu nhập có hoạt động chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình (gọi chung là tổ chức lại doanh nghiệp)dẫn đến việc người lao động bị điều chuyển đến tổ chức mới thì tổ chức mới cần tiến hành thu lại chứng từ khấu trừ thuế do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động sau đó tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động.

- Đối với việc luân chuyển người lao động giữa các công ty nằm trong cùng một hệ thống như: trong tập đoàn, giữa công ty mẹ và công ty con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng áp dụng như trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

- Hồ sơ quyết toán thuế được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm

- Đối với cá nhân muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì hồ sơ quyết toán thuế sẽ nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

- Đối với cá nhân có thay đổi nơi làm việc và có giảm trừ gia cảnh (tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng) thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

- Hồ sơ quyết toán thuế nộp tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với các trường hợp:

 + Cá nhân đã thay đổi nơi làm việc và không giảm trừ gia cảnh tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng

 + Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào.

 + Cá nhân không ký bất cứ hợp đồng lao động nào, hoặc ký hợp đồng lao động nhưng dưới 03 tháng, hoặc hợp đồng đã khấu trừ 10%.

 + Cá nhân tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại bất kỳ tổ chức nào nhưng trong năm lại có có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một hoặc nhiều nơi.

 + Đối với nhưng cá nhân thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú mà cư trú tại nhiều nơi thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

- Tờ khai quyết toán thuế (mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

- Đơn giảm trừ gia cảnh theo mẫu tại Phụ lục, mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

- Đối với cá nhân muốn khấu trừ thuế hồ sơ cần có thêm bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

- Đối với các cá nhân có hóa đơn đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học trong năm tính thuến thì cần nộp kèm chứng từ chứng minh các khoản đó.

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài thì cần phải nộp kèm tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của các đơn vị đó.

- Cá nhân nộp bản mềm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua hệ thống http://canhan.gdt.gov.vn/ sau đó gửi hồ sơ cứng tới nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét